Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/629
Title: Huyền thoại một con đường: Chiến tích hào hùng, rực sáng
Authors: Chi Phan
Keywords: Đường Trường Sơn
Đường Hồ Chí Minh
Con đường huyền thoại
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Issue Date: 15-5-2019
Publisher: Người cao tuổi
Abstract: Trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ: Chiến lược: Đưa lực lượng lớn từ miền Bắc vào tiền tuyến lớn, làm suy yếu kẻ thù, làm thất bại âm mưu thâm độc. Chia cắt hai miền Bắc Nam ruột thịt. Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh góp phần tăng cường tình đoàn kết chiến đấu giữa Lào, Campuchia và Việt Nam. Hơn nữa, tuyến đường còn đặt cơ sở để nước ta phát triển vùng chiến lược về phía Tây, đẩy mạnh hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/629
Appears in Collections:6.Hội thảo về Trường Sơn - Ý nghĩa lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Huyen thoai mot con duong Bai 2 Chien tich hao hung ruc sang.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,26 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.