Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/603
Title: Tổ chức cung, chặng vận chuyển sáng tạo, bảo đảm chi viện miền Nam
Authors: Dương Đình Lập
Keywords: Chiến lược Trường Sơn
Đường Hồ Chí Minh
Bộ đội Trường Sơn
Chi viện
Issue Date: 19-5-2019
Publisher: Quân đội nhân dân
Abstract: Trong suốt 16 năm (1959-1975) tồn tại và phát triển, Đoàn 559 cùng các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến vận tải chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng nên tuyến vận tải chiến lược, để lại những bài học kinh nghiệm và nghệ thuật quân sự trong tổ chức vận tải chi viện chiến lược, trong đó nổi bật là tổ chức những cung, chặng sáng tạo, bảo đảm chi viện chiến trường miền Nam đạt hiệu quả cao.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/603
Appears in Collections:6.Hội thảo về Trường Sơn - Ý nghĩa lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : To chuc cung chang van chuyen sang tao bao dam chi vien mien Nam.jpg
  • Description : 
  • Size : 1,3 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.