Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/586
Title: Tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trên chiến trường Trường Sơn
Authors: Võ Sở
Keywords: Chiến trường
Lực lượng
Đảng viên
Nhiệm vụ
Issue Date: 11-5-2019
Publisher: Quân đội nhân dân
Abstract: Thắng lợi của Bộ đội Trường Sơn trong những năm tháng chống đế quốc Mỹ, cứu nước có nhiều yếu tố, trong đó có phần công tác Đảng, công tác chính trị. Đây là yếu tố rất quan trọng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/586
Appears in Collections:6.Hội thảo về Trường Sơn - Ý nghĩa lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tien hanh cong tac Dang cong tac chinh tri tren chien truong TS 1.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,02 MB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Tien hanh cong tac Dang cong tac chinh tri tren chien truong TS 2.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,34 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.