Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/583
Title: 1.000 người hội ngộ Trường Sơn
Authors: Phạm Vũ
Keywords: Hội ngộ Trường Sơn
Bộ đội Trường Sơn
Cựu chiến binh
Đường 559
Issue Date: 20-5-2019
Publisher: Tuổi trẻ
Abstract: Sáng 19-5, gần 1.000 cựu binh và phân ban con em Bộ đội Trường Sơn tại Tp. Hồ Chí Minh đã tụ về hội trường Thành ủy TP.HCM, làm nên một cuộc hội ngộ xúc động. Cuộc hội ngộ nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, tròn 60 năm kể từ ngày đường 559 - Hồ Chí Minh bắt đầu những bước dò đường đầu tiên.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/583
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1000 nguoi hoi ngo Truong Son.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,17 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.