Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/581
Title: Nơi thể hiện ý chí thống nhất non sông!
Authors: Lam Hạnh
Keywords: Trường Sơn
Đường Hồ Chí Minh
Bộ đội
Chi viện
Issue Date: 14-5-2019
Publisher: Pháp luật Việt Nam
Abstract: Từ những con đường mòn, với phương thức vận tải thô sơ, gùi, thồ, mang vác là chủ yếu, đường Trường Sơn đã phát triển thành một hệ thống vận tải hoàn chỉnh bao gồm các trục dọc, trục ngang, đường tránh, kho tàng, bến bãi,… tiến lên vận tải cơ giới hiện đại, là tuyến chi viện chiến lược, hậu phương trực tiếp cho các chiến trường đánh Mỹ. Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh là nơi thể hiện ý chí thống nhất non sông, quyết tâm đánh Mỹ, thắng Mỹ của dân tộc Việt Nam.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/581
Appears in Collections:6.Hội thảo về Trường Sơn - Ý nghĩa lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Noi the hien y chi thong nhat non song 1.jpg
  • Description : 
  • Size : 1,01 MB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Noi the hien y chi thong nhat non song 2.jpg
  • Description : 
  • Size : 1,7 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.