Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/576
Title: Phụ nữ với tuyến đường Hồ Chí Minh: Những tuổi xuân huyền thoại
Authors: Hoàng Thị Ái Nhiên
Keywords: Trường ca chống Mỹ
Phụ nữ Việt Nam
Thanh niên xung phong
Huyền thoại
Issue Date: 15-5-2019
Publisher: Phụ nữ Việt Nam
Abstract: Năm tháng sẽ trôi qua nhưng Đường Hồ Chí Minh-Trường Sơn mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn; là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; là huyền thoại của huyền thoại trong trường ca chống Mỹ của dân tộc thế kỷ XX.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/576
Appears in Collections:6.Hội thảo về Trường Sơn - Ý nghĩa lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phu nu voi tuyen DgHCM - Nhung tuoi xuan huyen thoai 1.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,68 MB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Phu nu voi tuyen DgHCM - Nhung tuoi xuan huyen thoai 2.jpg
  • Description : 
  • Size : 1,58 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.