Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/566
Title: Ngành giao thông vận tải với tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn
Authors: Lê Đình Thọ
Keywords: Trường Sơn
Giao thông vận tải
Tuyến chi viện
Đường Hồ Chí Minh
Issue Date: 20-5-2019
Publisher: Quân đội nhân dân
Abstract: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ”. Câu nói giản dị của Bác đã nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của giao thông vận tải (GTVT) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể khẳng định, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là giai đoạn trầm hùng trong lịch sử hơn 70 năm ngành GTVT. Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh đã góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây là tuyến đường vận tải chiến lược mang tầm vóc lịch sử của thời đại Hồ Chí Minh, cũng chính là biểu tượng ý chí sắt đá, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao cả. Làm nên tuyến đường huyền thoại đó có sự đóng góp to lớn của ngành GTVT.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/566
Appears in Collections:6.Hội thảo về Trường Sơn - Ý nghĩa lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nganh giao thong van tai voi tuyen chi vien chien luoc TS.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,42 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.