Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/563
Title: Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Sáng tạo độc đáo của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Authors: Ngô Xuân Lịch
Keywords: Đường Trường Sơn
Đường Hồ Chí Minh
Kháng chiến chống Mỹ
Sáng tạo độc đáo của dân tộc
Issue Date: 18-5-2019
Publisher: Quân đội nhân dân
Abstract: Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - con đường huyền thoại, một chiến trường tổng hợp, nơi đấu trí, đấu lực quyết liệt giữa ta và địch với những chiến công chói lọi đã trở thành biểu tượng của sức mạnh tinh thần, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; biểu tượng sáng ngời về khát vọng độc lập, tự do và ý chí thống nhất Tổ quốc; đồng thời, là hiện thực sinh động của mối quan hệ đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những bài học kinh nghiệm quý báu từ Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - một sáng tạo chiến lược của Đảng và là một trong những nhân tố thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vẫn còn nguyên giá trị, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/563
Appears in Collections:6.Hội thảo về Trường Sơn - Ý nghĩa lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1.Duong TS Duong HCM Sang tao doc dao cua dan toc VN trong khang chien chong My cuu nuoc Bai hoc doi voi su nghiep xay dung va bao ve to quoc hien nay (1).jpg
  • Description : 
  • Size : 1,55 MB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : 1.Duong TS Duong HCM Sang tao doc dao cua dan toc VN trong khang chien chong My cuu nuoc Bai hoc doi voi su nghiep xay dung va bao ve to quoc hien nay (2).jpg
  • Description : 
  • Size : 3,78 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.