Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4083
Title: Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội
Authors: PV
Keywords: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Phiên họp thứ 4
Đổi mới tổ chức
Nâng cao hoạt động
Issue Date: 24-12-2021
Publisher: Người cao tuổi
Abstract: Sáng 23/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo Xây dựng các chuyên đề phân công cho Đảng đoàn Quốc hội thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.”
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4083
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Doi moi to chuc nang cao chat luong hoaat dong cua QH.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,02 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.