Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4072
Title: "Người dân ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội"
Authors: P.Đ
Keywords: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Công tác dân vận
Issue Date: 21-12-2021
Publisher: Lao động
Abstract: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu toàn quân tiếp tục làm tốt công tác dân vận; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống dịch bệnh; ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với tinh thần “người dân ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4072
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguoi dan o dau kho khan gian kho hiem nguy o do co bo doi.jpg
  • Description : 
  • Size : 1,2 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.