Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4067
Title: Củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội vững mạnh
Authors: Đàm Đình Hòa
Keywords: Tổ quốc Việt Nam
Xây dựng Quân đội
Vai trò nòng cốt
Issue Date: 17-12-2021
Publisher: Công an nhân dân - Cơ quan của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an
Abstract: Sáng 16/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4067
Appears in Collections:6. Quốc phòng toàn dân

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Cung co nen QP toan dan xay dung QD vung manh (1).jpg
  • Description : 
  • Size : 1,01 MB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Cung co nen QP toan dan xay dung QD vung manh (2).jpg
  • Description : 
  • Size : 1,97 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.