Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4065
Title: 2022 là năm nền tảng để quân đội tiến lên hiện đại
Authors: PV
Keywords: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Hội nghị quân chính toàn quân
Issue Date: 21-12-2021
Publisher: Đại đoàn kết - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Abstract: Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Quân chính toàn quân trực tuyến năm 2021, diễn ra sáng 20/12, tại Hà Nội, do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức tại 141 điểm cầu, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4065
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2022 la nam nen tang de QD tien len hien dai.jpg
  • Description : 
  • Size : 1,98 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.