Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4061
Title: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh
Authors: PV
Keywords: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chỉnh đốn Đảng
Xây dựng Đảng
Issue Date: 10-12-2021
Publisher: Người cao tuổi
Abstract: Ngày 9/12, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4061
Appears in Collections:4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Xay dung Dang va he thong chinh tri ngay cang trong sach vung manh.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,19 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.