Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4060
Title: Tuyệt đối chống tư tưởng cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", tiêu cực
Authors: Nguyễn Phú Trọng
Keywords: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Triển khai thực hiện
Hội nghị cán bộ toàn quốc
Quán triệt
Issue Date: 10-12-2021
Publisher: Đại đoàn kết - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Abstract: Ngày 9/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại Đoàn Kết trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4060
Appears in Collections:4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tuyet doi chong tu tuong cuc bo be phai loi ich nhom tieu cuc.jpg
  • Description : 
  • Size : 4,47 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.