Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4059
Title: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi
Authors: Trần Hoàng
Keywords: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Xây dựng Đảng
Issue Date: 15-12-2021
Publisher: Cựu chiến binh Việt Nam
Abstract: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4059
Appears in Collections:5. Đảng trong cuộc sống hôm nay

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Su lanh dao cua Dang la nhan to hang dau quyet dinh moi thang loi.jpg
  • Description : 
  • Size : 1,82 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.