Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4058
Title: Phát triển Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên
Authors: Nhóm PVTT
Keywords: Tây Nguyên
Dân tộc thiểu số
Đảng viên
Issue Date: 15-12-2021
Publisher: Nhân dân
Abstract: Khu vực Tây Nguyên có dân số hơn 5 triệu người gồm 47 dân tộc anh em, trong đó có nhiều dân tộc thiểu số gốc địa phương. Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên nói chung, phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số nói riêng được các cấp ủy trong khu vực hết sức quan tâm.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4058
Appears in Collections:5. Đảng trong cuộc sống hôm nay

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phat trien Dang o vung dong bao dan toc thieu so Tay Nguyen (1).jpg
  • Description : 
  • Size : 1,48 MB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Phat trien Dang o vung dong bao dan toc thieu so Tay Nguyen (2).jpg
  • Description : 
  • Size : 3,31 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.