Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4057
Title: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Authors: Tùng Quang
Keywords: Xây dựng Đảng
Chỉnh đốn Đảng
Issue Date: 10-12-2021
Publisher: Văn hóa
Abstract: "Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự "là đạo đức, là văn minh"; phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh..." Đó là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4057
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phai no luc hon nua trong cong tac xay dung chinh don Dang.jpg
  • Description : 
  • Size : 3,56 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.