Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4056
Title: Nghiêm túc tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình
Authors: Vương Trần
Keywords: Xây dựng Đảng
Chỉnh đốn Đảng
Issue Date: 10-12-2021
Publisher: Lao động
Abstract: Ngày 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4056
Appears in Collections:4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nghiem tuc tu soi lai minh don vi minh gia dinh minh (1).jpg
  • Description : 
  • Size : 2,58 MB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Nghiem tuc tu soi lai minh don vi minh gia dinh minh (2).jpg
  • Description : 
  • Size : 3,61 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.