Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4055
Title: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng
Authors: Vương Trần
Keywords: Năng lục lãnh đạo
Xây dựng Đảng
Issue Date: 9-12-2021
Publisher: Lao động
Abstract: Ngày 9/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai Kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, hội nghị này tiếp tục khẳng định quyết tâm trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4055
Appears in Collections:4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nang cao nang luc lanh dao suc chien dau cua Dang.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,94 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.