Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3985
Title: Cần làm rõ việc khai thác khoáng sản bất hợp pháp ở Lâm Đồng
Authors: Khắc Lịch
Keywords: Khai thác khoáng sản
Khai thác trái phép
Lâm Đồng
Issue Date: 18-11-2021
Publisher: Công an nhân dân - Cơ quan của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3985
Appears in Collections:1. Những vấn đề chung của Lâm Đồng

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Can lam ro viec khai thac khoang san bat hop phap o LD.jpg
  • Description : 
  • Size : 1,91 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.