Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/398
Title: Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Hội nghị điển hình tiên tiến
Authors: Quang Vũ
Keywords: Trường Sơn
Đường Hồ Chí Minh
Hội nghị
Hà Nội
Issue Date: 9-5-2019
Publisher: Cựu chiến binh Việt Nam - Cơ quan của Trung ương hội - Tiếng nói của cựu chiến binh Việt Nam
Abstract: Ngày 5/5, tại Hà Nội, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2019. Qua 8 năm từ khi thành lập đến nay, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh luôn coi trọng và tổ chức tốt phong trào thi đua nhằm phát huy phẩm chất cách mạng, phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Trường Sơn anh hùng. Phong trào thi đua được thực hiện trên tất cả các mặt công tác của Hội: Xây dựng tổ chức, phát triển hội viên; hoạt động truyền thống và hoạt động tình nghĩa.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/398
Appears in Collections:6.Hội thảo về Trường Sơn - Ý nghĩa lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Hội nghị điển hình tiên tiến.jpg
  • Description : 
  • Size : 593,94 kB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.