Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3960
Title: Xây dựng Đảng: Cán bộ là then chốt
Authors: Minh Chiến
Keywords: Xây dựng Đảng
Công tác cán bộ
Chỉnh đốn Đảng
Issue Date: 11-10-2021
Publisher: Lao động
Abstract: PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, nhấn mạnh như vậy nhân Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII vừa tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3960
Appears in Collections:4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Xay dung Dang - Can bo la then chot.jpg
  • Description : 
  • Size : 4,63 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.