Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3954
Title: Phát triển thương hiệu du lịch biển đảo
Authors: Nguyễn Ngọc Diễm
Keywords: Biển đảo
Du lịch
Issue Date: 10-10-2021
Publisher: Người lao động - Tiếng nói của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Nhờ lợi thế từ đường bờ biển dài, Việt Nam không thiếu những bãi biển đẹp. Tuy nhiên, biển Việt Nam đến nay vẫn chưa định hình được thương hiệu thiên đường biển đảo như các nước trong khu vực
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3954
Appears in Collections:Lịch sử - địa lý

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phat trien thuong hieu du lich bien dao.jpg
  • Description : 
  • Size : 3,04 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.