Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3943
Title: Bản lĩnh, tài trí của cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số
Authors: Nguyễn Huy Thục
Keywords: Đường Hồ Chí Minh trên biển
Đoàn tàu không số
Issue Date: 3-10-2021
Publisher: Quân đội nhân dân - Cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng
Abstract: Đêm 10-4-1962, thuyền Bạc Liêu nhổ neo rời bến Nhật Lệ (Quảng Bình) thẳng tiến vào Nam. Sau 8 ngày đêm vượt biển, thuyền cập bến Vàm Lũng, kết thúc chuyến trinh sát mở đường thành công tốt đẹp.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3943
Appears in Collections:Lịch sử - địa lý
Lịch sử - địa lý

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ban linh tai tri cua ccan bo chin si Doan tau khong so (1).jpg
  • Description : 
  • Size : 855,39 kB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Ban linh tai tri cua ccan bo chin si Doan tau khong so (2).jpg
  • Description : 
  • Size : 2,32 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.