Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3918
Title: Gian nan "cuộc chiến" bảo vệ rừng ở Tây Nguyên
Authors: Khắc Lịch
Keywords: "Cuộc chiến" bảo vệ rừng
Gian nan
Tây Nguyên
Issue Date: 22-9-2021
Publisher: Công an nhân dân - Cơ quan của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an
Abstract: Để chấn chỉnh những bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, thời gian qua Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều chính sách nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng ở Lâm Đồng vẫn còn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu tới môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3918
Appears in Collections:3. Thiên nhiên và các tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Gian nan cuoc chien bao ve rung o Tay Nguyen.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,88 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.