Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3910
Title: Trưởng Ban Tuyên giáo Lâm Hà (Lâm Đồng) Nguyễn Văn Tình: Luôn tròn vai "gác cửa" mặt trận tư tưởng
Authors: Dương Tùng
Keywords: Gương sáng pháp luật
Nguyễn Văn Tình
Ban Tuyên giáo Lâm Hà
Gác cửa mặt trận tư tưởng
Issue Date: 13-9-2021
Publisher: Pháp luật Việt Nam - Cơ quan của Bộ Tư pháp
Abstract: Là người “gác cửa” trên mặt trận tư tưởng, ông Nguyễn Văn Tình, Trưởng ban Tuyên giáo, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đặc biệt ưu tiên công tác điều tra dư luận để giải quyết kịp thời các tồn tại, bất cập, tránh phát sinh các “điểm nóng” tại địa phương. Với những cách làm hay, sáng tạo, ông Tình vinh dự được Thủ tướng tặng bằng khen.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3910
Appears in Collections:Lâm Đồng qua báo chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Luon tron vai gac cua mat tran tu tuong.jpg
  • Description : 
  • Size : 4,73 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.