Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3881
Title: Hiệu triệu, lan tỏa sâu rộng lòng yêu nước
Authors: Mỹ Uyên
Keywords: Cuộc thi
Chủ quyền biển đảo
Issue Date: 29-8-2021
Publisher: Người lao động
Abstract: Từ thành công của cuộc thi viết "Chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm", Báo Người Lao Động quyết định mở rộng phạm vi, phát động cuộc thi viết lần 2 năm 2021-2022 với chủ đề: "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" và cuộc thi ảnh với chủ đề "Thiêng liêng cờ Tổ quốc".
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3881
Appears in Collections:Văn học - nghệ thuật

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hieu trieu lan toa sau rong long yeu nuoc (1).jpg
  • Description : 
  • Size : 4,64 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.