Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3876
Title: 50 bác sĩ, điều dưỡng lên đường hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh
Authors: N. Hà
Keywords: Hỗ trợ chống dịch
Thành phố Hồ Chí Minh
Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng
Issue Date: 25-8-2021
Publisher: Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Sáng 24/8, tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Sở Y tế tỉnh đã tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ nhân lực chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế để góp phần chung sức cùng TP Hồ Chí Minh nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3876
Appears in Collections:Lâm Đồng qua báo chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : LD - 50 bsi dieu duong len duong ho tro chong dich tai TPHCM.jpg
  • Description : 
  • Size : 1,13 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.