Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3871
Title: Lâm Đồng tháo dỡ 220ha nhà kính, nhà lưới lấn rừng
Authors: M. Vinh
Keywords: Nhà kính
Xây dựng trái phép
Bảo vệ rừng
Đất lâm nghiệp
Issue Date: 25-8-2021
Publisher: Tuổi trẻ
Abstract: Với số lượng nhà kính, nhà lưới xây dựng trên đất lâm nghiệp lớn, Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiến hành tháo dỡ, hoàn thành trong tháng 9/2021.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3871
Appears in Collections:1. Những vấn đề chung của Lâm Đồng

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : LD - Le ke hoach ho tro TPHCM 200 tan nong san moi ngay.jpg
  • Description : 
  • Size : 948,08 kB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.