Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3864
Title: Trường Sa trong trái tim kiều bào
Authors: Sông Thương
Keywords: Biển đảo
Trường Sa
Issue Date: 19-8-2021
Publisher: Công an nhân dân
Abstract: “Tôi đã bật khóc khi nghe loa phóng thanh trên tàu nói, tàu thả neo ngoài xa, dùng xuồng nhỏ vào Song Tử Tây - đảo xa nhất trong quần đảo Trường Sa về phía Bắc. Biển đảo quê hương chúng ta đây sao? Tôi bâng khuâng và xúc động đến ngây người”, ông Nguyễn Phương Hùng (75 tuổi), Việt kiều Mỹ viết.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3864
Appears in Collections:Văn học - nghệ thuật

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Truong Sa trong trai tim Kieu bao.jpg
  • Description : 
  • Size : 4,07 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.