Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3862
Title: Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tầm nhìn biển đảo
Authors: Phạm Trung
Keywords: Biển đảo
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Issue Date: 20-8-2021
Publisher: Người lao động
Abstract: Sau 35 năm đổi mới đất nước, tầm nhìn, tư duy chiến lược về giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, thời đại.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3862
Appears in Collections:Lịch sử - địa lý

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dai tuong Vo Nguyen Giap ca tam nhin ve bien dao.jpg
  • Description : 
  • Size : 3,09 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.