Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3861
Title: An ninh biển: Vấn đề cấp bách
Authors: Trần Bách
Keywords: Biển đảo
An ninh biển
Issue Date: 20-8-2021
Publisher: Lao động cuối tuần
Abstract: Ngày 9/8 vừa qua, Hội đồng Bảo an ninh Liên Hợp Quốc đã triệu tập phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến với chủ đề "Tăng cường an ninh biển: Một lĩnh vực hợp tác quốc tế". Cùng với những người đứng đầu nhà nước và chính phủ khác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và đã có những đóng góp quan trọng vào phiên thảo luận.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3861
Appears in Collections:Chính trị - Xã hội
Chính trị - Xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : An ninh Bien - Van de cap bach.jpg
  • Description : 
  • Size : 4,46 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.