Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3847
Title: Phòng chống sự xuyên tạc, phá hoại bầu cử ở Việt Nam
Authors: Trần Thị Bình
Keywords: Bầu cử
Phòng chống phá hoại
Issue Date: 5-2021
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: Trong khi các cơ quan chức năng đang tích cực công tác chuẩn bị cho ngày hội của toàn dân - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (bầu cử), thì các đối tượng phản động, cơ hội, những thành phần "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (các đối tượng) lợi dụng mạng xã hội, không ngừng đăng tải những thông tin, bài viết sai lệch, quy chụp, bịa đặt và xuyên tạc bản chất vấn đề, hòng "bẻ lái dư luận" theo hướng tiêu cực, phá hoại công tác bầu cử ở Việt Nam.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3847
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : Phong chong su xuyen tac pha hoai bc o VN (1).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,41 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Phong chong su xuyen tac pha hoai bc o VN (2).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,4 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Phong chong su xuyen tac pha hoai bc o VN (3).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,47 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Phong chong su xuyen tac pha hoai bc o VN (4).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,49 MB
 • Format : JPEG


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.