Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3845
Title: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri
Authors: YN
Keywords: Cử tri
Lãnh đạo Đảng
Issue Date: 13-5-2021
Publisher: Tuần tin tức
Abstract: Trong các ngày từ 8-11/5, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiếp xúc cử tri, vận động, bầu cử (bằng hình thức trực tuyến) tại nhiều địa phương trên cả nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3845
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Lanh dao Dang Nha nuoc tiep xuc cu tri.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,08 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.