Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3843
Title: Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị
Authors: Thế Vũ
Keywords: Bầu cử
An ninh trật tự
Issue Date: 14-5-2021
Publisher: Nhà báo và công luận
Abstract: Ngày 12/5 Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới công an 63 địa phương trên cả nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3843
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Kien quyet dau tranh lam that bai am muu.....jpg
  • Description : 
  • Size : 2,96 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.