Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3841
Title: Gặp mặt Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương không tái cử
Authors: Chiến Thắng
Keywords: Không tái cử
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Issue Date: 12-8-2021
Publisher: Quân đội nhân dân
Abstract: Chiều 11/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ chế độ.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3841
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Gap mat DB QH chuyen trach o Trung uong khong tai cu 1.jpg
  • Description : 
  • Size : 633,06 kB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Gap mat DB QH chuyen trach o Trung uong khong tai cu 2.jpg
  • Description : 
  • Size : 439,11 kB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.