Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3839
Title: Đảm bảo quyền bầu cử giữa bối cảnh dịch bệnh phức tạp
Authors: Việt Nga
Keywords: Bầu cử
An toàn
Issue Date: 17-5-2021
Publisher: Pháp luật Việt Nam
Abstract: Để công tác bầu cử thành công tốt đẹp, giảm thiểu các ảnh hưởng, tác động từ nguy cơ dịch bệnh trong trường hợp có lây lan, bùng phát, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Văn bản số 234 gửi Ủy ban bầu cử ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3839
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dam bao quyen bc giua boi canh dich benh phuc tap.jpg
  • Description : 
  • Size : 3,08 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.