Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3838
Title: Bảo đảm an toàn trong bầu cử
Authors: PVH
Keywords: Bầu cử
An toàn
Issue Date: 17-5-2021
Publisher: Phụ nữ Việt Nam
Abstract: Nhiều địa phương trên cả nước đã nhanh chóng chuyển hoạt động tiếp xúc cử tri trực tiếp sang trực tuyến, vừa đảm bảo tiến độ chương trình bầu cử vừa đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3838
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dam bao an toan trong bc 1.jpg
  • Description : 
  • Size : 946,58 kB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Dam bao an toan trong bc 2.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,97 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.