Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3830
Title: Việt Nam tái khẳng định chủ quyền với quần đảo Trường Sa
Authors: Lam Ninh
Keywords: Trường Sa
Chủ quyền quốc gia
Issue Date: 14-5-2021
Publisher: Công an nhân dân
Abstract: Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông, bảo vệ thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của Việt Nam, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3830
Appears in Collections:Lịch sử - địa lý

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vietnam tai khang dinh cu quyen voi quan dao TS.jpg
  • Description : 
  • Size : 1,7 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.