Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3829
Title: Thế giới đã nghĩ khác về biển Đông
Authors: Nhật Đăng
Keywords: Biển Đông
An ninh biển
Issue Date: 11-8-2021
Publisher: Tuổi trẻ
Abstract: Các trao đổi về an ninh biển toàn cầu đã diễn ra sôi nổi tại phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về an ninh biển ngày 9-8.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3829
Appears in Collections:Chính trị - Xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : The gioi da nghi khac ve Bien Dong.jpg
  • Description : 
  • Size : 3,09 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.