Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3826
Title: Kiêu hãnh Trường Sa
Authors: Nguyễn Hữu Phú
Keywords: Biển đảo
Trường Sa
Issue Date: 14-5-2021
Publisher: Người lao động
Abstract: Những năm tháng dạy học ở Trường Sa là hành trình trải nghiệm quý báu của thầy Nguyễn Hữu Phú để mai này trở về đất liền, lại tiếp tục đưa vào bài giảng, kể cho các em, thế hệ mai sau về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3826
Appears in Collections:Văn học - nghệ thuật

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Kieu hanh Truong Sa.jpg
  • Description : 
  • Size : 3,28 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.