Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3825
Title: Cả đời nhớ Trường Sa
Authors: Nguyễn Hữu Quý
Keywords: Biển đảo
Trường Sa
Issue Date: 2-5-2021
Publisher: Quân đội nhân dân Cuối tuần
Abstract: Câu chuyện kể vế chuyến đi tới Trường Sa hai lần với những kỷ niệm khó quên của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3825
Appears in Collections:Văn học - nghệ thuật

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ca doi nho Truong Sa.jpg
  • Description : 
  • Size : 4,34 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.