Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3821
Title: Phát huy truyền thống và tri ân những nữ sĩ Trường Sơn
Authors: PV
Keywords: Phát huy truyền thống
Tri ân
Nữ chiến sĩ Trường Sơn
Issue Date: 27-11-2021
Publisher: Phụ nữ Việt Nam
Abstract: Đại hội là một đợt sinh hoạt có nhiều ý nghĩa, phát huy truyền thống và tri ân những nữ chiến sĩ, đã có cống hiến, hy sinh lớn lao, dành tuổi thanh xuân của mình góp phần lập nên kỳ công của Bộ đội Trường Sơn trong suốt chiều dài lịch sử kháng chiến cứu nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3821
Appears in Collections:7.Trường Sơn hôm nay - Tiếp nối truyền thống

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phat huy truyen thong va tri an nhung nu chien sy TS.jpg
  • Description : 
  • Size : 1,21 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.