Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/382
Title: Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình: Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Tổ chức Đại hội lần thứ II
Authors: PV
Keywords: Ngày truyền thống
Đại hội lần thứ II
Kỷ niệm
Đường Hồ Chí Minh
Issue Date: 16-5-2019
Publisher: Cựu chiến binh Việt Nam - Cơ quan của Trung ương hội - Tiếng nói của cựu chiến binh Việt Nam
Abstract: Ngày 10-5, tại TP Thái Bình, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (19-5) và tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/382
Appears in Collections:6.Hội thảo về Trường Sơn - Ý nghĩa lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Tỉnh Thái Bình - Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống. Tổ chức Đại hội lần thứ II.jpg
  • Description : 
  • Size : 889,39 kB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.