Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3786
Title: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kép: chống dịch và bảo vệ an toàn bầu cử
Authors: Nhóm Phóng viên
Keywords: Bầu cử
Quốc hội
An ninh
An toàn
Issue Date: 17-5-2021
Publisher: Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ mà lực lượng Công an TP. Hồ Chí Minh lúc nào cũng nỗ lực hoàn thành. Nhờ đó, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, các đợt sinh hoạt chính trị, các ngày lễ lớn, lực lượng Công an TP. Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP luôn bám vị trí, mục tiêu, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân. Toàn thể lực lượng công an TP. Hồ Chí Minh quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, vừa thực hiện chống dịch, vừa đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3786
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quyet tam hoan thanh nv kep - chong dich va bv an toan bc.jpg
  • Description : 
  • Size : 3,78 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.