Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3702
Title: Nữ đại biểu quốc hội minh chứng thuyết phục về bình đẳng giới ở Việt Nam
Authors: PV
Issue Date: 1-4-2021
Publisher: Tạp chí Lao động và xã hội
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3702
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : .nu dai bieu quoc hoi minh chung thuyet phuc ve binh dang gioi o Viet Nam.pdf
  • Description : 
  • Size : 360,37 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.