Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3655
Title: Bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp
Authors: PV
Issue Date: 24-5-2021
Publisher: Quân đội nhân dân
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3655
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : .Bau cu DBQH khoa XV va DB HDND cac cap nhiem ky 2021-2026 thanh cong tot dep 1.jpg
  • Description : 
  • Size : 3,39 MB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Bau cu DBQH khoa XV va DB HDND cac cap nhiem ky 2021-2026 thanh cong tot dep 2.jpg
  • Description : 
  • Size : 8,98 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.