Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3534
Title: Về việc biểu quyết lại của Quốc hội
Authors: Đinh Thị Cẩm Hà
Keywords: Biểu quyết lại
Bỏ phiếu lại
Issue Date: 4-2017
Publisher: Nghiên cứu lập pháp
Abstract: Trong bài viết, tác giả tổng hợp và phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về phạm vi, quy trình, thủ tục biểu quyết lại của Quốc hội và kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về biểu quyết lại trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3534
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ve viec bieu quyet lai cua quoc hoi.pdf
  • Description : 
  • Size : 215,57 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.