Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3519
Title: Để cuộc bầu cử năm 2016 trở thành ngày hội của toàn dân
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: Bầu cử
Đại biểu Quốc hội
Issue Date: 5-2016
Publisher: Cộng sản
Abstract: Ngày 22/5/2016, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết trong cuộc bầu cử năm 2011 cũng như những đặc điểm mới của cuộc bầu cử năm nay nhằm phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, đúng luật, là những công việc thiết thực để bảo đảm ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3519
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : De cuoc bau cu nam 2016 tro thanh ngay hoi cu toan dan.pdf
  • Description : 
  • Size : 254,12 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.