Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/350
Title: Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh biểu dương điển hình tiên tiến
Authors: PV
Keywords: Trường Sơn
Đường Hồ Chí Minh
Hội truyền thống
Tiên tiến
Issue Date: 6-5-2019
Publisher: Nhân dân - Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Ngày 5-5, tại Hà Nội, Hội Truyền thống Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ nhất. Trong giai đoạn 2011-2019, Hội Truyền thống Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh Việt Nam đã thành lập hệ thống tổ chức sâu rộng, với 20 Hội cấp tỉnh, 132 Hội cấp huyện, 695 Hội cấp xã.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/350
Appears in Collections:7.Trường Sơn hôm nay - Tiếp nối truyền thống

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : hoi truyen thong ts dg Hồ Chí Minh bieu duong dien hinh tien tien.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,15 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.